ביצוע עסקה  -

רק לאחר אישור ההזמנה או הפקת חשבונית יבוצע החיוב.

אי ביצוע חיוב משמעו שלא התקיימה עסקה בין המתפלל לבית הכנסת..

השארת פרטי תשלום לכשעצמם אינם מחייבים את החברה לביצוע עסקה

טלראף משובץ  שומרת לעצמה את האפשרות לא אשר עסקה מסוימת או לבצע ביטול  עסקה  בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה של טלראף משובץ.

 

השארת פרטי אמצעי התשלום בדף סליקה חיצוני מאובטח

- יודגש כי דף הסליקה הינו חיצוני לאתר ומנוהל על ידי חברה המתמחה במתן שירותים מסוג זה, החברה פועלת על פי תקן PCI.

פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים אצל טלראף משובץ  בשום שלב בתהליך.

בעצם המעבר לדף הסליקה החיצוני והשארת פרטי התשלום מוותר הלקוח בדבר כל טענה כלפי טלראף משובץ

בדבר שימוש לרעה בפרטי אמצעי התשלום שעלולים לנבוע מחדירה למאגר המידע של החברה המתפעלת את דף הסליקה החיצוני.

פרטיות המשתמש באתר יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא''ל).

מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא יימסר לצד ג',

למעט במקרים בהם נהיה מחויבים לכך על פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.

 

מידע הכולל נתונים של אמצעי תשלום אינו נשמר, מאוחסן או נרשם במערכות המידע של טלראף משובץ

 אלא נשמר במערכות המידע של חברה המתמחה במתן שירותים מסוג זה והינה בעלת תקן PCI.

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

לקוח רשאי לבטל עסקה שנעשתה באמצעות אתר זה

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ''א 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנות מכוחו יקראו להלן ''החוק'').

 

עצם ביצוע עסקה באתר יימסר ללקוח,

באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית (סמס )בו ריכוז נתוני העסקה, ונתונים נוספים בהתאם להוראות החוק

 

בהתאם להוראות החוק הודעת הביטול יכולה להישלח מיום עשיית העסקה

ועד לתום 14 יום או מיום קבלת הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית( SMS) לפי המאוחר מבניהם.

הודעת הביטול צריכה לכלול את שמו המלא של הלקוח ומספר טלפון ולהימסר בכתב לחברה (לרבות שליחה במייל ו/או בפקס).

 

 

במקרה של ביטול עסקה ובכפוף להוראות החוק, במקרה של ביטול עסקה ובכפוף להוראות החוק,

טלראף משובץ  תהא רשאית לנכות דמי ביטול מהסכום שעליה רשאית לנכות עמלות סליקה.

 

זכויות קניין וסימני מסחר-

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים,

התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של טלראף משובץ  ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור טלראף משובץ   בלבד.

אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע''י טלראף משובץ  

 

 

 

 

דרכי יצירת קשר

כתובת: טלראף משובץ  רחוב גורדון 10 קרית מוצקין

טלפון לבירורים: 077-320-4625

דוא''ל:support@meshubatz.co.il

פקס: