תשלום נדרים / תרומות
בית חבד שכ' רמות חיפה (בית הכנסת היכל אלעד)
logo משובץ מערכות דיגיטליות בע'מ טלפון:0773204625
לתנאי השימוש